Kurzy první pomoci

Oblastní spolek ČČK Liberec každoročně realizuje celou řadu zdravotnických kurzů první pomoci.

Výuka probíhá v souladu se Standardy první pomoci ČČK závaznými pro výuku první pomoci laiků na území České republiky a schválenými ministry zdravotnictví, obrany, vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy a spojů ČR a prezidentem ČČK v roce 2002. Revidované vydání je z roku 2012.

Obsáhlou revizí prošly Standardy v r.2012 a nyní je k dispozici jejich další aktualizace, která reflektuje nejnovější International first aid and resuscitation guidelines publikované r.2016 Mezinárodní federací společností ČK&ČP. Nové upravené vydání Standardů z roku 2017 je přístupné na oficiálních stránkách ČČK Praha.

Všechny kurzy jsou vedeny zkušenými lektory ČČK.

ŠkoleníPP

Přehled standardně nabízených kurzů první pomoci:

 

Znalost první pomoci je vždy užitečná. 20 minut dojezdu profesionálních zdravotníků je dlouhá doba. Přežití zraněného závisí na poskytnutí laické prní pomoci na místě nehody! Buďte připraveni pomoci. Můžete si vybrat z několika našich certifikovaných kurzů.

 

 


Život zachraňující úkony (4 hod)

Tento kurz je zaměřen pouze na ošetření zranění, která bezprostředně ohrožují lidský život (zástava masivního krvácení, ošetření zraněného v bězvědomí, kardiopulmonální resuscitace, protišoková opatření). Absolvent získá osvědčení s platností na čtyři roky.  Kurz není zařazen do systému výuky a norem znalostí v Českém červeném kříži.

Určeno pro:  firmy v rámci proškolení BOZP a širokou veřejnost
Rozsah školení: 4 hodiny (2 hod. teorie + 2 hod. praxe)
Platnost osvědčení: 4 roky
Cena: 500,00 Kč včetně DPH 21% / osoba

Termíny kurzů:

 • 18.9.2019 od 9:00 do 13:00 hod. učebna školícího střediska OS ČČK Liberec
 • 25.9.2019 od 16:00 hod do 20:00 hod. učebna školícího střediska OS ČČK Liberec
 • 22.10.2019 od 9:00 do 13:00 hod. učebna školící středisko OS ČČK Liberec
 • 14.11. 2019 od 9:00 do 13:00 hod. učebna školícího střediska OS ČČK Liberec

 

Přihlásit se můžete na tel. 725 077 016 pí. Stahoňová  E-mail: anna.stahonova@cck-liberec.cz, nebo přihláškou viz níže

prihlasit se5


Život zachraňující úkony s použitím automatického externího defibrilátoru AED (5 hod)

Kurz je zaměřen na ošetření zranění, která bezprostředně ohrožují lidský život (ošetření zraněného v bězvědomí, kardiopulmonální resuscitace s použitím AED, zástava masivního krvácení,  protišoková opatření).  Absolvent získá osvědčení o absolvování s platností  na čtyři roky. Kurz není zařazen do systému výuky a norem znalostí v Českém červeném kříži.

Určeno pro: pro firmy v rámci proškolení BOZP a širokou veřejnost
Rozsah školení: 5 hodin (2 hod. teorie + 3 hod. praxe)
Platnost osvědčení: 4 roky
Cena: 600,00 Kč včetně DPH 21% / osoba

Termíny kurzů: připravují se nové termíny na r. 2019

Přihlásit se můžete na tel. 725 077 016 pí. Stahoňová  E-mail: anna.stahonova@cck-liberec.cz, nebo přihláškou viz níže

prihlasit se5


Základy první pomoci (12 hod)

Jedná se o základní znalosti první pomoci, aneb „co má umět každý občan“. Spolu s život zachraňujícími úkony se naučíte pomoci sobě i druhým při mnoha dalších životu méně nebezpečných akutních stavech a při úrazech. Kurz Základy první pomoci je nejlepší přípravou na obsáhlejší kurz Zdravotníka zotavovacích akcí. Kurz je velmi vhodný pro všechny  řidiče a pro všechny,  kdo chtějí pracovat v zahraničí.

Na kurz Základy první pomoci je ČČK jako jediný v ČR držitelem certifikátu evropské komise pro první pomoc (EFAC). Vydávaný průkaz a osvědčení mají mezinárodní platnost.

Určeno pro: širokou veřejnost
Rozsah školení: 12 hodin
Platnost osvědčení: 5 let
Cena: 1300,00 Kč včetně DPH 21%/ osoba

Kurz bude otevřen při minimálním počtu přihlášených 10 osob. Při menším počtu se přesouvá na další termín


Termíny kurzů: 
        

 • 5.-6. 10. 2019 od 9:00 do 15:00 hod. učebna školícího střediska OS ČČK Liberec
 • 9.-10.11. 2019 od 9:00  do 15:00 hod. učebna školícího střediska OS ČČK Liberec                               

Přihlásit se můžete na tel. 725 077 016 pí. Stahoňová  E-mail: anna.stahonova@cck-liberec.cz, nebo přihláškou viz níže

prihlasit se5


Zdravotník zotavovacích akcí – táborový zdravotník (40 hodin): akreditace MŠMT Č.j.: 8127/2019-1-366

Kurz probíhá ve čtyřech osmihodinových blocích o víkendech a je zakončen testem a praktickou zkouškou. Stručný obsah kurzu: 1) Základy složení a funkce lidského těla, 2) První pomoc, 3) Péče o nemocné, 4) Práce zdravotníka během zotavovací akce, 5) Základy zdravotnické dokumentace, 6) Hygiena a epidemiologie, 7) Prevence a bezpečnost u vody. Teorie se prolíná s praxí při simulovaných poraněních. 

Určeno pro: širokou veřejnost
Rozsah školení: 40 hodin
Platnost akreditovaného osvědčení: neomezena
Cena: 2 600,00 Kč včetně DPH 21%/ osoba
Cena doškolovacího kurzu:  (dobrovolná) 600,00 Kč včetně DPH 21% / osoba (délka 4 hodiny)

Kurz bude otevřen při minimálním počtu přihlášených 8 osob

Termíny kurzů: 

 • 19.-20.říjen a 2.-3.listopad 2019 vždy od 9:00  do 17:00 hod. učebna školícího střediska OS ČČK Liberec
 • Doškolení ZZA bez akreditace                            

Přihlásit se můžete na tel. 725 077 016 pí. Stahoňová, E-mail: anna.stahonova@cck-liberec.cz, nebo přihláškou viz níže

prihlasit se5


Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky: akreditace MŠMT  Č.j.: MSMT-8127/2019-1-366

Cílem školení je prohloubit či obnovit znalosti pedagogických pracovníků v oblasti zdravovědy, anatomie a poskytování laické první pomoci. Úspěšný absolvent tohoto kurzu umí správně poskytnout  život zachraňující úkony a ošetřit i další drobná poranění, která mohou vzniknout v rámci školních  i mimoškolních aktivit u jeho svěřenců. Základy první pomoci jsou rozšířené o akutní stavy u dětí.

Učitelé mohou získané znalosti a dovednosti uplatnit ve vedení kroužku Mladých zdravotníků, při výuce v hodinách přírodopisu, případně v rámci programu „Ochrana člověka  za mimořádných situací“. Absolvent získá osvědčení o absolvování kurzu.

 

Určeno pro: Pedagogické pracovníky na všech stupních
Rozsah školení: 20 hodin (9,5 hod. teorie + 10,5 hod. praxe)
Platnost osvědčení: neomezena
Cena: 1700,00 Kč včetně DPH 21% / osoba

Termíny kurzů: Upozornění!!! pro nedostatek přihlášených uchazečů se kurz v daném termínu neuskuteční. Nový termín bude vypsán na únor 2020

 • 14.-15.9. 2019  začátek od 9:00 hod.
 • 21.9.2019 pokračování od 9:00 hod. učebna školícího střediska OS ČČK Liberec ZRUŠENO!!

 

Přihlásit se můžete na tel. 725 077 016 pí. Stahoňová  E-mail: anna.stahonova@cck-liberec.cz, nebo přihláškou viz níže

prihlasit se5


Pečovatel/ka – pracovník v sociálních službách (204 hod)

Kurz je vhodný pro pečovatele v domácí péči a pečující rodinné příslušníky. Podstatná část kurzu je věnována metodám paliativní (utěšující) péče. Absolvování kurzu Pracovník v sociálních službách bývá předpokladem k přijetí do zaměstnání v sociálních službách. Účastník kurzu obdrží při zahájení učební pomůcky k jednotlivým výukovým blokům a ochranný pracovní oděv (triko).

Výuka probíhá v učebně Školicího střediska ČČK, praktická část v ústavech sociální péče (Vratislavice n./N., Františkov, Jindřichovice p./S. a dalších).

Profil absolventa:

 •  umí zpracovat anamnézu
 • umí sledovat, pozorovat a provést zhodnocení informací o potřebách klienta a jeho míře závislosti na pomoci a kompenzovat je
 • zná, jak správně dohlédnout nebo provést osobní hygienu u klienta, včetně inkontinentních klientů a klientů se stomickými pomůckami, s apsekty etiky a zapojení klienta do spolupráce
 • umí poskytnout kvalitní péči osobám s chronickým onemocněním (např. diabetik, astmatik, epileptik,u člověka s demencí, s nádorovým onemocněním aj.)
 • umí pečovat o člověka v terminálním stadiu onemocnění
 • zná možnosti a techniky paliativní péče
 • zná potřeby spánku a okolnosti, které ho ovlivňují
 • zná a respektuje soukromí jedince, význam vlastnictví osobní věci, respektuje sexualitu
 • je seznámen se sociálním ústavnictvím, s ochranou dat a údajů
 • zná a ovládá verbální a neverbální techniky komunikace, naslouchání, hraní rolí
 • zná meze vlastních možností v péči o seniora
 • a mnoho dalších znalostí a dovedností.

Určeno pro: širokou veřejnost – pečující v domácnosti, zájemce o práci v sociálních službách a stávající zaměstnace sociálních zařízení. Výhodou zájemců o zaměstnání s ústavech sociální péče je provedené očkování proti žloutence typu B – zajistíte u praktického lékaře.

Rozsah školení: 204 hodin (120 hod. teorie + 84 hod. praxe)

Forma ukončení kurzu: z teoretické části (písemný test, ústní zkouška z první pomoci) a praktické části (práce u lůžka, hodnocení z praxe a zpracování kazuistiky na konkrétního klienta soc. ústavu).

Cena kurzu: 9 353 Kč/osoba ( je možné domluvit se na několika splátkách)

 

Termíny kurzů: v tuto chvíli nejsou žádné kurzy vypsané.

Přihlásit se můžete na tel. 725 077 016 pí. Stahoňová  E-mail: anna.stahonova@cck-liberec.cz, nebo přihláškou viz níže

prihlasit se5